Asker og Bærum brannvesen IKS avholder representantskapsmøte fredag 19. desember 2017 kl. 10.00 på Asker brannstasjon

Til behandling:

  • Protokoll fra møte 09.06.2017
  • Valg av representantskapets leder og nestleder
  • Valg av styrets leder og nestleder
  • Økonomiplan 2018-2021 med handlingsplan 2018
  • Møteplan 2018
  • Orienteringssaker

Representantskapets leder
Ole Kristian Udnes