Asker og Bærum brannvesen IKS avholder representantskapsmøte tirsdag 15. desember 2015 kl. 10.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling:

Valg av representantskapets leder og nestleder med personlige vararepresentanter, valg av styrets leder, nestleder og styremedlemmer med personlige vararepresentanter, regulert investeringsbudsjett 2 for 2015, regulert investeringsbudsjett for 2016, økonomiplan 2016 – 2019, Møteplan 2016 og orienteringssaker.

 

Representantskapets leder
Ole Kristian Udnes