Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte torsdag 8. november 2018 kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling:

  • Protokoll fra møte 25.09.2018
  • Styreinstruks
  • Økonomiplan 2019-2022 med handlingsplan 2019
  • Nye brannstasjoner i Bærum
  • Omstillingsavtale
  • Orienteringssaker

Styrets leder,
Erik Tørrissen