Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte onsdag 13. februar 2019 kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling:

  • Protokoll fra møte 06.12.2018
  • Styrets beretning med regnskap 2018
  • Disponering av mindreforbruk 2018
  • Foreløpig budsjett 2020
  • Orienteringssaker

Styrets leder

Erik Tørrissen