Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte onsdag 20.april 2016 kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling; Protokoll fra møte 10.02.2016 og møte 17.03.2016, brannsjefens virksomhetsrapport 2015, revisjon av styrets årsberetning med regnskap 2015, revisors beretning 2015, foreløpig budsjett 2017, og orienteringssaker.

Styrets leder
Per Anders Owren