Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte mandag 13. juni 2016 kl. 18.30 på Isi øvelsesanlegg.

Til behandling; Protokoll fra møte 20.04.2016, Regulert budsjett 2016, Budsjett 2017, Foreløpig langtidsbudsjett 2017 – 2020, Tertialrapport, Møteplan 2.halvår 2016 og orienteringssaker.

Styrets leder
Per Anders Owren