Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte onsdag 25. april 2018 kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling:

  • Protokoll fra møte 14.02.2018
  • Brannsjefens virksomhetsrapport 2017
  • Revisors beretning 2017
  • Foreløpig budsjett 2019
  • Selskapet/IKS’ets rolle i den videre prosessen med felles brannvesen for nye Asker kommune og Bærum kommune
  • Talegruppe for primærkommunikasjon mot 110- status i saken
  • Styreansvarsforsikring og orienteringssaker

 

Styrets leder
Erik Tørrissen