Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte onsdag 22. august 2018 kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling;

  • Protokoll fra møte 13.06.2018
  • Nødfullmakt til brannsjefen
  • Omstillingsavtale
  • Selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020
  • Prisjustering for unødige utrykninger
  • Åpenhet – ref artikkel i Kommunal Rapport og brannsjefens rolle i prosjektet «Vårt nye brannvesen»

    Styrets leder
    Erik Tørrissen