Asker og Bærum brannvesen (ABBV) legger ned kursenheten fra 01.01.16. Fra neste år vil vi dermed ikke lenger tilby kurs og øvelser til virksomheter. ABBV vil fremdeles holde informasjonsmøter og undervisning til utvalgte grupper, som en del av den forebyggende virksomheten.

-ABBV har igjennom mange år holdt kurs og øvelser for hundrevis av små og store virksomheter i våre kommuner. På den måten har mange lokale bedrifter opparbeidet seg god kompetanse både når det gjelder forebyggende brannvern og evakuering ved brann, sier varabrannsjef Terje Albinson.

-Det er flere grunner til at vi nå skal legge ned kursenheten, sier Albinson. Det er sterke føringer fra våre sentrale myndigheter om at de forebyggende ressursene skal rettes inn mot de mest risikoutsatte gruppene. Disse målgruppene når vi ikke med vår kursvirksomhet samtidig som det er et ressurskrevende tilbud å holde i drift. Vi regner med at virksomhetene vil fortsette brannvernarbeidet selv om ABBV ikke lenger vil arrangere kurs, sier Albinson.

Asker og Bærum brannvesen ønsker å understreke at driften av kursenheten opprettholdes som normalt frem til nyttår, og at vi har kapasitet til å ta imot flere bestillinger på kurs og øvelser denne perioden.

 

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med:

Varabrannsjef Terje Albinson, tlf. dir: 66 76 43 14 Mobil: 905 43 002