Asker og Bærum brannvesen og dets styre har fattet vedtak om å legge ned kursenhetens drift fra 01.01.16. Dette medfører at ABBV fra nyttår ikke lenger vil tilby tjenester i form av kurs og øvelser.

Det er flere grunner til at ABBV legger ned kursenheten. Det er sterke føringer fra våre sentrale myndigheter om at de forebyggende ressursene skal rettes inn mot de mest risikoutsatte gruppene. Disse målgruppene når vi ikke med vår kursvirksomhet samtidig som det er et ressurskrevende tilbud å holde i drift.

Vi vil fremdeles opprettholde informasjons- og opplæringstilbud mot utvalgte målgrupper.

Vi takker tidligere kunder for det gode kurssamarbeidet i årene som har vært!

For ytterligere spørsmål angående avvikling av ABBVs kursvirksomhet, ta kontakt med:

Varabrannsjef Terje Albinson, tlf. dir: 66 76 43 14 Mobil: 905 43 002