Barna hjelper brannvesenet til en trygg jul med Brannvesenets julekalender!

Asker og Bærum brannvesen har fått med seg hele 25 brannvesen i 72 kommuner i førjulskampanjen Brannvesenets julekalender for å sikre en brannfri høytid. Fra Alta i nord til Kristiansand i sør får elever på barneskolene høre adventstidens viktigste budskap!

I mange år har brannvesen samarbeidet om Brannvesenets julekalender som deles ut til elevene etter en time med brannvernundervisning av det lokale brannvesen. Kalenderen inneholder de viktigste rådene for en trygg jul og vi oppfordrer barna til å videreformidle det de har lært til foreldre og andre voksne. Brannvesenets julekalender har derfor et potensial til å nå ut til en stor andel av det norske folk!

Fra mandag 21. november til og med torsdag 1.desember besøker vi i Asker og Bærum brannvesen nærmere 2.500 4.klassinger ved nesten alle skolene i begge kommunene. Ta vel i mot alle nye hjemmets brannsjefer!

Farligst hjemme

Det er dessverre ikke uten grunn at så mange brannvesen setter av store deler av november til å besøke skolene i sine områder. De fleste branner oppstår i boliger og vi står nå foran en travel og kald adventstid: Vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter

Filmer fra hele landet

Årets julekalender er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen (www.brannvesenetsjulekalender.no). Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging.

NB! Alle kan delta, men det er kun elever som har deltatt i undervisningen fra brannvesenet som kan vinne premier.

Barn gode ambassadører

Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.