Takk for din påmelding til brannskolen for skolestarterne.

Program for besøket er ikke klart enda. Alle påmeldte barnehager vil få informajon om dette samt tidspunkt og oppmmøtested (brannstasjon) i løpet av uke 36.

All informasjon om brannopplæring i barnehager finnes på www.abbr.no/barnehage.

mvh

Asker og Bærum brann og redning