Takk for din påmelding til brannskolen for skolestarterne.

Program for besøket er ikke klart enda. Alle påmeldte barnehager vil få informajon om dette samt tidspunkt og oppmmøtested (brannstasjon) etter fristen 18.juli (uke 33)

All informasjon om brannopplæring i barnehager finnes på www.abbr.no/barnehage.

mvh

Asker og Bærum brann og redning