Asker og Bærum brann og redning bekrefter å ha mottatt din melding om arrangement. Henvendelsen vil bli journalført og sendt saksbehandler for videre behandling og du vil bli kontaktet dersom meldingen krever dette. Brannvesenet forbeholder seg retten til å legge andre føringer om nødvendig.

Ta kontakt per e-post dersom det skulle være noe, post@abbr.no

Med vennlig hilsen
Asker og Bærum brann og redning IKS

 

Husk at ansvarshavende skal:

 

  • Sette seg inn i og forstå de krav som fremkommer av byggets branninstruks (gjelder ikke arrangementer utendørs).
  • Kjenne til brannalarmsentralens plassering og virkemåte, samt verifisere at sentralen er i drift (gjelder ikke arrangementer utendørs).
  • Kjenne til plassering av brannslanger og slokkeapparater samt hvordan disse fungerer
  • Kjenne til byggets rømningsveier, herunder all utganger og nødutganger.
  • Sørge for at rømningsveiene fungerer som forutsatt, herunder at de ikke låst, blokkert eller lagret ting i rømningsveiene.
  • Ha ansvaret for at en eventuell evakuering av lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til bygningens møteplass, og at de evakuerte blir der inntil annen beskjed blir gitt.
  • Ved røyk eller brann umiddelbart varsle Asker og Bærum brann og redning på tlf.nr. 110
  • Ha utarbeidet en risikoanalyse som er lagt ved meldingen