Asker og Bærum brann og redning bekrefter å ha mottatt din søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri.

Henvendelsen vil bli journalført og sendt saksbehandler for videre behandling. Ta kontakt per e-post dersom det skulle være noe,  post@abbr.no

Med vennlig hilsen
Asker og Bærum brann og redning IKS