Det er viktig å påse at alle boenheter har fungerende røykvarsler og manuelt slokkeutstyr. Det bør også være brannvarslingsanlegg i trapperom og kjellerområder.