Mange lurer på om det er lov å tenne Sankthansbål etter en lang periode med tørke?

Ja, vi gir dispensasjon fra det generelle bålforbudet når det gjelder Sankthansbål den 23. juni. under disse forutsetningene:

  • Forholdene må være forsvarlige, det vil si at bålet må tennes i nærheten av sjøen
  • Det må ikke blåse for kraftig eller være for tørt
  • Tillatelse fra grunneier må innhentes.

Vi minner imidlertid om at den enkelte har ansvar for påse at bålet er sikkert plassert (det vil si langt fra båter, hytter og annet som lett kan antenne) og at du har rikelig med slokkevann tilgjengelig.

Hva skal på bålet?
Det er kun tillatt å brenne rent trevirke, hageavfall og greiner. Plast, gummi og behandlet trevirke, avgir farlige gasser som er direkte helseskadelige og har ingenting på et bål å gjøre.

God Sankthansfeiring!