Feie- og tilsynsgebyr for fritidsboliger i Bærum kommune

I midten av februar sendes det ut faktura med gebyr for feiing/tilsyn til alle som eier fritidsbolig med skorstein og ildsted i Bærum kommune.

Forskrift om brannforebygging fra 2016 sier at alle fritidsboliger med skorstein og ildsted skal ha feiing og tilsyn på lik linje som vanlige boliger. Dette er innført for å redusere brannrisikoen og skal hjelpe deg å sikre at du og dine – og eiendommen er så brannsikker som mulig.

Om gebyret

Feiing og tilsyn av fritidsboliger er et kommunalt selvkostområde, der kostnadene dekkes inn gjennom et årlig gebyr. Det er den enkelte kommune som fastsetter gebyret fra år til år, og som krever inn feie- og tilsynsgebyret sammen med øvrige kommunale avgifter.
Gebyret for feietjenestene er fra i år delt, og består av et gebyr for feiing av skorstein, og et gebyr for tilsyn med ildsted. En slik splitting er mer hensiktsmessig og vil gi en mer rettferdig prising av tjenesten.
Det vil ta noe tid før feieren får kommet rundt til alle. Det kan derfor hende at du får faktura før feieren har vært hos deg. Gebyret fordeles over en fireårs periode og alle får besøk av feieren i denne perioden.

Fritak for gebyr

Du kan søke om gebyrfritak dersom du ikke har installert ildsted, eller hvis ildstedet er frakoblet skorsteinen. Alternativt må ildstedet være sikret mot bruk ved at skorsteinen har en plate eller helle på toppen som dekker hele pipeåpningen.

Spørsmål?

Har du spørsmål om feiing og tilsyn av fritidsboliger kan du lese mer om dette her, eller kontakte oss på e-post: forebyggende@abbr.no