Hvis du ringer brannvesenet i Asker og Bærum, er det våre dyktige operatører på 110-sentralen på Asker brannstasjon som tar telefonen og varsler ut den nærmeste brannbilen. Vi har lenge hatt lyst til å slå oss sammen med 110-sentralen til Oslo brannvesen, fordi det er billigere og bedre beredskap med én stor sentral, enn to små.

Nå foreslår brannsjefene Anne Hjort i ABBV og Jon Myroldhaug i OBRE å gjøre alvor av planene, og har sendt politikerne et forslag om å lage en ny og felles 110-sentral for kommunene Asker, Bærum og Oslo. Brannsjefene anbefaler at den nye 110-sentralen etableres midlertidig på Lysaker fram til politiets nye operasjonssentral på Grønland står ferdig om noen år. Det endelige målet er at politiets og brannvesenets nødsentraler i Oslo-området er samlokalisert på Grønland politistasjon.

Den nye 110-sentralen vil ha flere operatører på vakt enn det de to 110-sentralene har hver for seg i dag. Den nye sentralen vil dermed være bedre rustet til å kunne håndtere større hendelser og krisesituasjoner. I tillegg vil sentralen drives mer effektivt. Ifølge beregningene kan Asker spare 1,3 millioner kroner og Bærum 2,7 millioner kroner i året på den nye organiseringen.

Brannsjefene anbefaler at den nye 110-sentralen for Asker, Bærum og Oslo settes i drift allerede ved årsskiftet.