Fortsatt totalforbud mot grilling og bruk av åpen ild i, og i nærheten av skog og mark.

Det varme og tørre været fører fortsatt til stor skogbrannfare i våre kommuner. Vi opprettholder derfor ekstraordinære tiltak mot skogbrann.

Vi mottar mange henvendelser om det er lov å grille på spesifikke steder, men vi har ingen mulighet til å vurdere hvert enkelt sted.

Følgende gjelder under et totalforbud:

  • Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål, engangsgriller, kulegriller, bålpanner, gassgriller, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff i, eller i nærheten av skog
  • Det er ikke lov å tenne bål eller grille i strandsonen eller på øyene
  • Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på godkjente og tilrettelagte bål- og grillplasser
  • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak

ABBV anmoder om fortsatt begrensninger på skogsdrift og at det gjøres nødvendige tiltak på skytebanene. Eget varsel er sendt til dem dette berører. ABBV oppfordrer også til å ikke bruke motorsag eller annet verktøy som kan skape gnister utendørs.

Tommelfingerregelen er: Det er bare lov å grille i egen hage, men du må alltid være klar over at du er ansvarlig uansett hvor og når du tenner ild.

I forebyggendeforskriften står det: «Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde. 

Når forbudet oppheves vil ABBV gi beskjed om dette på www.abbv.no og på Facebook.

Les mer om skogbrann på våre nettsider.