Halvparten av Asker og Bærums befolkning bruker vaskemaskin om natten

Det er bekymringsfullt at stadig flere bruker vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin om natten, eller når de ikke er tilstede.

Hver tredje brann i elektrisk utstyr skjer i nettopp disse apparatene. Det er ikke større risiko for at det skal oppstå en brann om natten, men konsekvensene er potensielt så mye større og i verste fall kan en slik hendelse få dødelig utfall – om du ikke oppdager brannen tidlig, hører varsling eller får evakuert boligen i tide.

Funnene kommer fra spørreundersøkelser som vi har gjennomført gjennom Norstat, i henholdsvis 2018 og 2020. Spørreundersøkelsene er gjennomført for å avdekke holdninger og kunnskap rundt brannsikkerhet.

Etter planen skal samme spørreundersøkelse gjentas i 2022. Dette er et av flere verktøy vi har for å måle om våre forebyggende tiltak og aktiviteter har gjort en forskjell.

Unngå brann  i disse apparatene når du sover eller ikke er tilstede

  • Vær våken og tilstede når du bruker vaske- oppvaskmaskiner og tørketromler
  • Husk å rengjøre lofilteret i tørketrommelen etter bruk. Tette lofiltre kan faktisk gi så høy varmeutvikling at det fører til brann.
  • Følg produsentens anvisning med tanke på plassering og om bruk og plassering av maskinene.

Hvis du oppdager røykutvikling eller brann:

  • Varsle husstanden/arbeidsplassen og eventuelt naboer ved behov
  • Ring brannvesenet på telefonnummer 1-1-0
  • Forsøk å slokke brannen om mulig og brannen ikke er for stor.
  • Dersom du ikke klarer å slokke brannen/branntilløpet, lukk dører og vinduer og forlat bygningen.
  • Vent på brannvesenet – hold eventuelt kontakt med alarmsentralen per telefon til brannvesenet har ankommet

Les mer om brannsikkerhet hjemme på www.abbr.no/brannsikkerhet