Har du søkt om tillatelse i gamle Røyken og Hurum til å tenne bål helgen før Sankthans?

På grunn av økende og stedvis stor skogbrannfare så vil det ikke i år bli gitt tillatelse til dette.

Det er ventet en del nedbør førstkommende søndag og det vil bli gjort en ny vurdering den 22.juni hvorvidt det skal tillates brenning av bål på Sankthansaften.

I samme melding vil vi også si noe om den normalt gitte dispensasjonen til Sankthansbål 23. juni i resten av Asker og Bærum. Vurderingen vil bli publisert både på vår Facebookside og  her på våre nettsider.

Ellers gjelder det generelle bålforbudet, og grunnet økende skogbrannfare i de fleste delene av Asker og Bærum fraråder vi derfor alle å tenne ild andre steder enn faste grill- og bålplasser eller egen hage. Gass- og engangsgrill må brukes med sunn fornuft.

Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Det er du selv som må vurdere faren ved å tenne ild. Er du usikker på om du kan tenne opp ild/fyre opp bål, la heller være.