Ingen har så langt i år omkommet i brann i hele Akershus. Gjennom Aksjon boligbrann bidrar vi i brannvesenet til å holde statistikken nede gjennom hjemmebesøk. Også du kan bidra ved å ta en tur til noen du tror trenger det.

I Asker og Bærum besøker vi i brannvesenet ulike adresser i begge kommuner  kveldstid både onsdag 7. desember og torsdag 8. desember.  Vi kommer med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen. Det er en enkel kontroll av brannsikkerheten, med veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og brannvesenets representant vil legitimere seg når de ringer på.

Det er i stor grad personer som tilhører risikoutsatte grupper som omkommer i brann. Særlig gjelder dette eldre mennesker, og alle er ikke i stand til å ivareta egen brannsikkerhet. Vi rekker ikke besøke alle – ta en tur til din nærmeste familie eller noen du tror trenger besøk, og sjekk om de har røykvarslere som fungerer og om de har behov for en komfyrvakt. Din innsats kan være med på å redde liv!

I vintermånedene og ikke mist i romjulsuken er det mange flere branner enn ellers i året. Den økte brannhyppigheten i julen har sammenheng med stor aktivitet i de tusen hjem med økt bruk av elektrisitet, matlaging, levende lys og peiskos, i mange tilfeller i kombinasjon med alkoholbruk.

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg. Nytt av året er at du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket. Boligbranner som tar liv starter som regel om natten, og halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger hvor røykvarsleren ikke fungerer. Du bør gjøre det til en vane å jevnlig sjekke om røykvarsleren fungerer, gjerne en gang i måneden.

For å sette søkelyset på brannsikkerhet i hjemmet, arrangeres kampanjen Aksjon boligbrann i desember. Aksjon boligbrann er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid. DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen, mens representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige-kontor står for den praktiske gjennomføringen.

Får du ikke besøk av oss disse kveldene, ta en titt på skjema for egenkontroll – og utfør kontrollen selv!

www.sikkerhverdag.no/brann finner du mye nyttig informasjon.

Du kan alltid kontakte brannvesenet dersom du er usikker på brannsikkerheten i ditt eller noen du kjenner sitt hjem.