Asker og Bærum brann og redning IKS avholder styremøte onsdag 13. mai 2020 kl. 19:00 i kantinen hos Hurum Energi/Nett AS sine lokaler. Adresse: Øvre skoledalen 12 – Tofte.

Til behandling:

Protokoll fra styremøte 13.02.2020, budsjett 2021, styrevervregister, styreinstruks, delegasjon av brann faglig myndighet, organisering av tilsyn med boliger, brannsjefens virksomhetsrapport 2019, regulert budsjett 2020, foreløpig langtidsbudsjett 2021-2024 og orienteringssaker.

Styrets leder

Per Anders Owren