Har du søkt om tillatelse i gamle Røyken og Hurum til å tenne bål helgen før Sankthans?

På grunn av vær- og vindforhold, så vil det ikke bli gitt tillatelse til dette for helgen etter Sankthans.

Bakgrunn: Bor du i tidligere Røyken og Hurum kommuner, har det vært mulig å søke om tillatelse til å brenne helgen etter Sankthans (tidligere gjeldende lokal forskrift).

Det betyr at alle må forholde seg til det gjeldende bålforbudet. Bålforbudet er et generelt forbud mot å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark.

Dette har du lov til, dersom vær- og vindforhold tillater det:

  • Du har lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.
  • Du har lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. (men ikke på svaberg)
  • Du kan grille i din egen hage.

Før du fyrer opp grillen bør du sjekke om det er regler eller bestemmelser, for eksempel fra grunneier, borettslag og sameier, skilt eller lignende, som sier noe om hva som er lov å gjøre.

Husk at du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er. Husk at du er alltid selv ansvarlig for å opptre forsvarlig, og på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og overalt. Det er altså du selv som må vurdere faren ved å tenne ild.

Les mer på www.abbr.no/bal