21. februar åpner en ny og moderne felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo på Lysaker.

Sentralen skal levere de samme gode 110-tjenestene som vår 110-sentral leverer i dag. I tillegg blir leveransene sikrere både teknisk og bemanningsmessig.

Våre innbyggere vil ikke merke noen forskjell når de ringer nødnummeret 110, og de automatiske alarmene vil bli håndtert på den samme gode måten som i dag. Alle våre alarmkunder har fått brev med informasjon. Utrykningene vil fortsatt foretas fra våre fire brannstasjoner som er Fornebu, Bekkestua, Gjettum og Asker.

Oslo kommune blir vertskommune for den nye 110-sentralen og brannsjefen i Oslo brann- og redningsetat vil ha det formelle ansvaret for driften. Brannsjefen i Asker og Bærum vil fortsatt ha ansvaret for at det blir levert forskriftsmessige og gode 110-tjenester i Asker og Bærum.

Twitter med hendelseslogg

Asker og Bærum brannvesens Twitterprofil opprettholdes inntil videre, men felles hendelseslogg vil fra og med tirsdag 21.februar kl. 12 publiseres på twitter.com/oslo110sentral.

Nytt telefonnummer for andre henvendelser

(Ring alltid brannvesenets nødnummer 1-1-0 ved brann og ulykker.)
110-sentralen får fra 21. februar kl. 12.00 nytt telefonnummer: 67128800