ØKENDE SKOGBRANNFARE

Det er nå tørt mange steder i Asker og Bærum. Vi fraråder derfor alle å tenne ild andre steder enn faste grill- og bålplasser eller egen hage. Gass- og engangsgrill må brukes med sunn fornuft.

Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Det er du selv som må vurdere faren ved å tenne ild. Er du usikker på du kan tenne opp ild/fyre opp bål, la heller være.

Vi følger situasjonen forløpende, så følg med på vår Facebook-side og våre nettsider for oppdatert informasjon.

SANKTHANSBÅL 

Tidligere Røyken og Hurum kommuner

Søknader om St. Hans bål i tidligere Hurum og Røyken vil i år ikke bli behandlet og besvart individuelt. Asker og Bærum Brann og Redning vil på grunnlag av skogbrannfare, værmelding etc. i dagene før Sankthans foreta en vurdering hvorvidt det er forsvarlig å tenne bål.

Konklusjonen av vår vurdering vil bli offentliggjort her på våre nettsider og Facebookside  i løpet av mandag den 22. juni.

Erfaringsmessige så er det også enkelte som søker om å brenne bål i forbindelse med nærmeste helg til St. Hans. Disse søknadene vil bli behandlet og offentliggjort på samme måte fredag den 19. juni og fredag den 26. juni.

Bærum kommune og resten av Asker kommune

I Bærum og gamle Asker kan man ikke søke om tillatelse. Kommuneoverlegene og brannvesenet gir i samråd normalt dispensasjon fra det generelle forbudet når det gjelder Sankthansbål 23.juni (kun denne dato). Dette gjelder dersom tillatelse fra grunneier er innhentet, og forholdene og været legger til rette for det.

NB! Grunnet økende skogbrannfare i dagene som kommer, kombinert med regn i store områder søndag og mandag, vet vi enda ikke hvordan værsituasjonen er tirsdag 23.juni.

Derfor vil vi mandag 22.juni ta en vurdering av værsituasjon og om det er forsvarlig å tenne bål. Vår konklusjon vil publiseres både her på våre nettsider, samt vår Facebookside.