Det er nå raskt økende fare for brann i skog og mark i Asker og Bærum, og enkelte steder viser skogbrannindeksen «meget stor skogbrannfare». Inntil det kommer nedbør av betydning oppfordrer brannvesenet alle til å være svært forsiktige med alle typer ild i tiden fremover.

Engangsgrill må brukes med stor forsiktighet da grillen blir svært varm og kan antenne underlaget. Glødende grillkull har en temperatur på ca. 700°C. Engangsgriller må kun benyttes i nærheten av vann og stå på et brannsikkert underlag som mur, stein eller sand. Det er viktig at grillen blir skikkelig slokket.

Asker og Bærum brannvesen minner om at det alltid er forbudt med åpen ild i skog og mark fra 15. april til 15. september, men ber nå publikum om å vise spesiell stor aktsomhet med alle typer ild.

Alle branner må varsles så raskt som mulig til nødnummer 110.

Er du førstemann til å oppdage en skogbrann?
Les hva du bør gjøre på Sikker hverdag.

Skogbrannindeksen følger du på www.yr.no