Årlig har Asker og Bærum brannvesen omtrent 4.000 utrykninger.

Statistikk 2018

Alle landets brannvesen med tilhørende 110-sentraler har fra 1. januar 2016 fått nytt kombinert oppdragsverktøy og rapporteringsløsning, med navnet BRIS.  Dataene som samles inn via BRIS, skal gi et bedre grunnlag for å drive forebyggende arbeid, samt for å utvikle brann- og redningstjenesten både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Ta kontakt med brannsjefen for mer informasjon om statistikk.