Om brannsikkerhet i Asker-magasinet og Bæringen

I løpet av uke 38 og uke 39 vil alle husstander i Asker og Bærum få sin kommunes informasjonsavis i postkassa. I denne utgaven vil de kunne lese fire fulle sider med informasjon fra oss.

Informasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid er en av våre viktigste oppgaver. Tiltaket er en del av våre brannforebyggende tiltak og er en måte å nå frem til våre innbyggere på.

Målsettingen med tiltaket er først og fremst å spre forebyggende budskap for å redusere antall branner i våre kommuner. Hovedfokus for de fire sidene er «Et brannvesen for innbyggerne», der vi prøver å presentere hvordan vi som brannvesen møter deg som innbygger. Innholdet omfatter også en to-siders reportasje der røykvarsleren har hovedrollen.

Samarbeidet med våre eierkommuner gjør at vi på denne måten når hjem til alle innbyggere med viktig brannforebyggende budskap. Askermagasinet og Bæringen har totalt et opplag på 95.000.

Hvorfor gjør vi dette akkurat nå?

 

Vi får presentert oss til våre innbyggere
Fra 1.januar 2020 ble tre brannvesen slått sammen til ett nytt brannvesen. Det nye brannvesenet heter Asker og Bærum brann og redning og har cirka 170 ansatte fordelt på seks brannstasjoner.

En annerledes tid
I tillegg så er timingen for å gjøre dette akkurat nå, kanskje spesielt god. Med Covid-19 møter vi ikke innbyggeren på like mange arenaer som normalt.  Da er det fint å gi informasjon i et format som havner rett inn i postkassa til innbyggerne våre.

Har du kommentarer eller spørsmål om til innholdet, send oss en e-post til post@abbr.no 

Les innholdet elektronisk,

Bæringen september 2020, fra s.6 (PDF)

Asker-magasinet