Bjørnis lærer femåringer om brann

Siden 2007 har Asker og Bærum brann og redning (tidligere Asker og Bærum brannvesen) i samarbeid med barnehagene Asker og Bærum jobbet med brannvernopplæring for alle femåringer i våre mange barnehager.

Målet er å sette fokus på brannsikkerhet for å skape varige og gode holdninger til brannvern hos barna, familiene deres og barnehagepersonellet.

Opplevelsesdag på brannstasjonen

Prosjektet starter opp om høsten med en opplevelsesdag på brannstasjonen i uke 38, hvor femåringene går igjennom flere poster med praktiske oppgaver og kunnskapsspørsmål. Dette er oppstarten på opplæringen som skal fortsette i barnehagen.

Opplæring i barnehagene

Gjennom resten av barnehageåret skal barna følge brannvernopplegget med brannbamsen Bjørnis, et undervisningsopplegg utarbeidet av Norsk brannvernforening. I tillegg skal de både i barnehagen og hjemme jobbe med oppgaver utarbeidet av brannvesenet.

Opplæringsprogrammet med brannbamsen Bjørnis bestilles på www.brannbamsen.no.

Avslutningsshow på Kalvøya

Prosjektet blir avsluttet på våren med et spennende show på Kalvøya, hvor de samme barna får møte Bjørnis.

Brannbamsen Bjørnis

Bjørnis er glad for å møte barna på brannstasjonen i uke 38 i forbindelse med opplevelsesdag høsten og på Kalvøya på våren. Vi har dessverre ikke mulighet til å ta med oss Bjørnis på besøk til barnehagene.

Bjørnis møter også ofte opp på våre Åpne dager på brannstasjonen på våren (Bekkestua) og høsten (Asker).

Bjørnis sine egne nettsider finner du sanger, spill, aktiviteter og annen informasjon om Bjørnis.