Asker Brannstasjon

 

Saker til behandling:

Innkalling 15.12.2015

15-2015 Protokoll fra møte 16.06.15

16-2015 Valg av representantskapets leder og nestleder med personlige vararepresentanter

17-2015 Valg styrets leder, nestleder og styremedlemmer med personlige vararepresentanter

18-2015 Regulert investeringsbudsjett 2 for 2015

19-2015 Regulert investeringsbudsjett 2016

20-2015 Økonomiplan 2016 – 2019

21-2015 Møteplan for ABBV’s representantskap 2016

 

Orienteringssaker:

22-2015A Tertialrapport 2-2015

22-2015B Handlingsplan 2016

22-2015C Hvordan øke inntektene U.off jfr.l Off. §13

22-2015D Brannstasjonsstruktur saksfremlegg

22-2015E Vedlikeholdsbehov på brannstasjoner i Bærum

22-2015F Dispensasjonssøknad til DSB

23-2015 Eventuelt