Gjettum brannstasjon, klokken 10.00

Sakspapirer:

Møteinnkalling – Representaskapet 17.06.16

 

 

Vedlegg:

Sak 10/16

Møteprotokoll – Representaskapet 24.04.16

Sak 11/16

vedlegg 1 – Regulert driftsbudsjett 2016

vedlegg 2 – Regulert driftsbudsjett 2016 – detaljert

vedlegg 3 – Regulert investeringsbudsjett 2016

vedlegg 4 Disponering av mindreforbruk 2015

vedlegg 5. – Estimat status fond pr. 31.12.17

Sak 12/16

vedlegg 1 – Driftsbudsjett 2017

vedlegg 2 -Driftsbudsjett 2017 – detaljer

vedlegg 3 – Investeringsbudsjett 2017

vedlegg 4 – Foreløpig budsjett – saksfremlegg

vedlegg 5 – Estimat status fond pr. 31.12.17

Sak 13/16

vedlegg 1 – Rammeoverføringer 2017-2020

vedlegg 2 – Driftsbudsjett 2017-2020

vedlegg 3 – Investeringsbudsjett 2017-2020

vedlegg 4 – Estimat status fond ABBV pr 31.12.20

Sak 16/16

vedlegg 1 – Brannordning oppdatert pr februar 2016

vedlegg 2 – Søknad om og innvilgelse av midlertidig dispensasjon for et forebyggende årsverk

vedlegg 3 – Svar fra DSB på søknad

Sak 19/16

Vedlegg 1 – Ref sak 8_16 – Brannsjefens virksomhetsrapport

Vedlegg 2 – Brannsjefens virkosmhetsrapport