Asker brannstasjon, klokken 10:00

Sakspapirer:

Offentlig-møteinnkalling-representantskapet-19.12.17

 

Vedlegg:

Sak 18/17

Protokoll 09.06.17

Sak 21/17

Økonomiplan for ABBV 2018-2021 og hp for 2018 med endringer fra styremøte 07.12.17

Vedlegg 1 – Rammeoverføringer – Langtidsbudsjett 2018-2021

Vedlegg 2 – Driftsbudsjett 2018-2021

Vedlegg 3 – Investeringsbudsjett 2018-2021

Sak 23/17

Vedlegg 1 – Forenklet tertialrapport 2-2017

Vedlegg 2 Driftsregnskap 2.tertial 2017

Vedlegg 3 Investeringsregnskap 2.tertial 2017

Sak 24/17

Rapport fra Agenda Kaupang