Asker brannstasjon, klokken 10:00

Sakspapirer:

Møteinnkalling representantskapet 26.04.18

Representantskapssak 3/18 – Revidert disponering av mindreforbruk 2017 etter styemøte 25.04.18

Vedlegg:

Sak 1/18

Møteprotokoll fra representantskapet 19.12.17

Sak 2/18

Styrets årsberetning med regnskap 2017

Revisjonsberetning ABBV

Sak 4/18

Vedlegg 1 – Foreløpig budsjett 2019

Vedlegg 2 – Foreløpig investeringsbudsjett 2019

Orienteringssaker

Sak 5/18

Brannsjefens virksomhetsrapport 2017

Sak 6/18

1. Intensjonsavtalen mellom Bærum og nye asker om felles brannordning

2. Agenda Kaupang-rapportene I og II

3. Intensjonsavtalen for nye Asker

4. Styringsdokumentet

5. Omstillingsavtalen

6. Omstillingsveilder (Asker kommune)

7. Organisering av kommunale tjenester i selskaper eller i basisorganisasjonen i nye Asker kommune

8. Oppfølging av vedtak om organisering av kommunale tjenester i selskaper eller basisorganisasjonen

Sak 7/18

Mandat_Felles primærtalegruppe for ABBV og OBRE