Følg disse retningslinjene for opparbeidelse av bålplass.

1. Grunneiers tillatelse til opparbeidelse og bruk av bålplassen/grillstedet må kunne dokumenteres.

2. Bruk av fast bålplass/fast grillsted skal ikke medføre fare for spredning av brann. Alt brennbart materiale og vegetasjon i umiddelbar nærhet skal fjernes.

3. Bålplassen eller grillstedet må etableres på fast ubrennbart underlag som for eksempel fjell eller grus. Ved plassering i annet terreng må eventuelle humuslag og røtter (spredekanaler) fjernes i et område på minimum 3 meter i diameter. Jordmasser ned til ca. 20 cm i dette området fjernes og erstattes med 15 cm pukk 4-63 mm og 5 cm subbus 0-20 mm. Bålplassen påføres tilstrekkelig lag med grus. Selve bålplassen/grillstedet må sentreres på det opparbeidede arealet.

4. Ved bygging av fast bålplass eller grillsted må kun ubrennbare bygningsmaterialer benyttes, for eksempel:
– Støpe bunn med avløp og legg grus innvendig og utvendig.
– Sette ned en «kumring» eller fler i senter av området.
– Evt grillrist forankres via kjetting i fjell eller med jordspyd slik at den ikke kan fjernes men kan tas til siden for å kunne benytte ildstedet som bål.

5. Ved bålplassen/grillstedet må det forefinnes muligheter for slokking. For eksempel sisterne for oppsamling av regnvann, myr med torvmose, sand, slukkeapparat eller lignende.

Ordensregler for bruk av fast bålplass/fast grillsted og branninstruks skal utarbeides og synliggjøres i umiddelbar nærhet. Asker og Bærum brann og redning har laget et eksempel på hvordan slike retningslinjer kan se ut, Bruk av bålplass (PDF)