Myndighetene har bestemt at det skal gjennomføres feiing og tilsyn i fritidsboliger. Dette er innført for å redusere brannrisikoen og skal hjelpe deg å se til at fritidsboligen din er så brannsikker som mulig og at du og dine skal kunne være trygge.

I følge regler som trådte i kraft i 2016 skal alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder ha feiing og tilsyn på lik linje som vanlige boliger.

Kartlegging av fritidsboliger

Vi ønsker å få en oversikt over fritidsboliger som har skorstein og ildsted i Røyken.Vi ber derfor om at du fyller ut egenerklæringsskjemaet under. Det er viktig for oss å få mest mulig god og riktig informasjonen slik at vi kan planlegge fremtidig feiing og tilsyn av din fritidsbolig. Vårt mål er å tilby en ordning som gjør det mulig å gjennomføre feiing og tilsyn på en tilfredsstillende måte for alle.

Røyken brann og redning slås sammen med Asker og Bærum brannvesen fra 1.1.2020. Av praktiske hensyn gjør vi derfor kartleggingen via Asker og Bærum brannvesens nettsider.