Sankthansbål

Det er i Asker og Bærum er lov å brenne Sankthansbål så lenge du tar forholdsregler.  Husk at du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.

Sankthansbål har lange tradisjoner i Norge og er forbundet med gode og hyggelige minner. Kommuneoverlegene  Asker og Bærum er av den oppfatning at hygge og glede er helsefremmende, og i samråd med kommuneoverlegene gir brannvesenet derfor dispensasjon fra det generelle bålforbudet når det gjelder Sankthansbål den 23. juni.

I tidligere Hurum og Røyken var det inntil 1.1.2020 krav om å søke om tillatelse til å brenne Sankthansbål. Dette gjelder ikke lenger.

Før du brenner bål

 • Ta hensyn til reglene om bålforbud, skogbrannfare og vindforhold.
 • Grunneiers tillatelse må innhentes (gjelder ikke kaffe-/pølsebål)
 • Det skal være en ansvarlig person for bålet.
 • Slukkeutstyr må finnes på stedet. Ved sjø eller vann kan bøtter benyttes.
 • Bruk bare tørre trematerialer. Miljøfarlige stoffer skal ikke brennes.

Tips til trygg bålbrenning

 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Les mer om bål, grill og skogbrann