Sankthansbål 2022

Det er i Asker og Bærum lov å brenne Sankthansbål den 23.juni så lenge det er i god avstand til skogområde, vegetasjon, annet brennbart materiale og bygninger.

Tross mye nedbør den siste tiden er det igjen blitt svært tørt mange steder i våre kommuner. Dette gjelder særlig Bærum og tidligere Asker. Selv om skogbrannfaren er stor kan man tenne Sankthansbål på steder nær kysten hvor det ikke grenser til skog eller annet brennbart materiale. Det er kommuneoverlegene i Asker og Bærum i samråd med brann- og redningsvesenet som gir dispensasjon fra det generelle bålforbudet når det gjelder Sankthansbål den 23. juni.

Før du planlegger Sankthansbål, må grunneiers tillatelse innhentes. Husk at du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er, dette gjelder også Sankthansbål.

Tips til trygg bålbrenning

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som tenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det skal være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. Ved sjø eller vann kan bøtter benyttes.
  • Bruk tørre trematerialer. Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel og miljøfarlige stoffer.
  • Før du forlater bålet skal det være helt slokket.

Dersom forholdene tilsier det og det allikevel ikke er forsvarlig å brenne Sankthansbål, vil dispensasjonen ikke gjelde. ABBR følger nøye med på forholdene og varsler via www.abbr.no og egne Facebooksider.