Melding om arrangement eller overnatting

Har du planer om å benytte lokaler til arrangement eller overnatting som ikke er godkjente for dette, som for eksempel skoler, barnehager eller andre offentlige bygg, må du melde fra til oss.

Melding om overnatting

Har du planer om å benytte lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, som for eksempel skoler, barnehager eller andre offentlige bygg, må du melde fra til oss. Meldingen bør sendes minimum 2 uker før overnatting skal skje.

Melding om arrangement

Har du planer om et arrangement som skal foregå i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding. Meldingen bør sendes minimum 2 uker før arrangementet skal skje.

For råd om sikkerhet ved store arrangementer, se veileder fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.