Søknader om sankthansbål i tidligere Hurum og Røyken vil i år ikke bli behandlet og besvart individuelt.

Asker og Bærum Brann og redning vil på grunnlag av skogbrannfare, værmelding etc. i dagene før Sankthans foreta en vurdering hvorvidt det er forsvarlig å tenne bål. Konklusjonen av vår vurdering vil bli offentliggjort på forsiden av abbr.no og vår Facebookside i løpet av mandag den 22. juni.

Erfaringsmessige så er det også enkelte som søker om å brenne bål i forbindelse med nærmeste helg til Sankthans. Disse søknadene vil bli behandlet og offentliggjort på samme måte fredag den 19. juni og fredag den 26. juni.