Stor skogbrannfare – stengte grill- og bålplasser (6. mai)

Det er nå svært tørt i Asker og Bærum. Vi mener derfor at med værsituasjonen vi har nå, er all bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, å anse som uaktsomt.

Tilrettelagte grill- og bålplasser er stengte så lenge skogbrannfaren er høy. Du kan fremdeles grille i egen hage dersom du vurderer det som trygt. Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot.

Vi følger situasjonen forløpende, så følg med på vår Facebook-side og våre nettsider for oppdatert informasjon. Du kan også sjekke skogbrannindeksen på https://skogbrannfare.met.no/