Stor skogbrannfare – stengte grill- og bålplasser (8. juni)

Det er nå svært tørt i Asker og Bærum. Vi mener derfor at med værsituasjonen vi har nå, er all bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, å anse som uaktsomt.

Tilrettelagte grill- og bålplasser er stengte så lenge skogbrannfaren er høy. Du kan fremdeles grille i egen hage dersom du vurderer det som trygt. Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. Vi følger situasjonen forløpende, så følg med på vår Facebook-side og våre nettsider for oppdatert informasjon.

Du kan også sjekke skogbrannindeksen på https://skogbrannfare.met.no/

Mer om grilling og bål kan du lese på våre nettsider, www.abbr.no/bal

(Foto: Edgar Dehli, RHA)