Stor skogbrannfare – unngå bruk av åpen ild! (2.juni)

Det er nå ekstremt tørt, og vi ber dere derfor unngå bruk av varme og åpen ild når de ferdes ute.

Torsdag 1.juni hadde vi en skogbrann ved Langevann og overgangen til Rødvann på Tofte. 12-15 mål er helt utbrent.  Varmen fra brannen har gått langt ned i skogbunnen og dette kunne fått mye større konsekvenser om vi ikke hadde kommet så raskt i gang med innsatsen. Slike hendelser er enormt ressurs- og tidkrevende for oss og under ser dere video fra området hvor det brant.

Det er nå ekstremt tørt, og vi ber dere derfor unngå bruk av varme og åpen ild når de ferdes ute. Hjelp oss å forebygge branner ved å ta ditt ansvar.