Asker brannstasjon, klokken 18.00

Sakspapirer:

Møteinnkalling Styret i Asker og Bærum brannvesen 100216

 

Vedlegg:

sak 1-16 vedlegg Protokoll 101215

sak 2-16 vedlegg 1. Styrets beretning

sak 2-16 vedlegg 2. Årsregnskap 2015

sak 4-16 vedlegg 1. Brannordningen

sak 4-16 vedlegg 2. Fravik fra forskrift om organisering og dimensjonering

sak 4-16 vedlegg 3. Midleridig fravik fra forskrift om organisering og dimensjonering

sak 5-16 vedlegg Lokal lønnspolitikk

sak 6-16 vedlegg 1. Melding om brannvern

sak 6-16 vedlegg 2. Melding om brannvern