Asker brannstasjon, klokken 18:00

 

Innkalling styremøte 10.12.2015

Sak 32-2015 Utkast protokoll 24.09.2015

Sak 33-2015 Regulert investeringsbudsjett 2 for 2015

Sak 34-2015 Regulert investeringsbudsjett 2016

Sak 35-2015 Økonomiplan 2016 – 2019

Sak 36-2015 Hvordan øke inntektene U.off

Sak 37-2015 Handlingsplan 2016

Sak 38-2015 Brannstasjonsstruktur

Sak 39-2015 Vedlikeholdsbehov på brannstasjoner i Bærum

Sak 40-2015 Møteplan 1.halvår for ABBV’s styre

 

Orienteringssaker

Sak 41-2015A Status i arbeidet med felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo

Sak 41-2015B Vedtak om umiddelbar bruksnektelse U.off

Sak 41-2015C Status i arbeidet med brukerundersøkelser

Sak 41-2015D Søknad om fravik fra forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 3-2

Sak 42-2015 Eventelt