110-sentralen på Lysaker, klokken 18:00

Sakspapirer:

Møteinnkalling – Styremøte – 19.04.17

 

Vedlegg:

Sak 9/17

Møteprotokoll – Styremøte – 09.02.17

Sak 10/17

Brannsjefens virksomhetsrapport 2016

Sak 11/17

Revisors beretning

Sak 12/17

Foreløpig driftsbudsjett 2018

Foreløpig investeringsbudsjett 2018

Sak 14/17

Saksfremlegg 16_8504 – Asker kommunestyre

Forvaltningsrevisjon av anskaffelser – rapport utarbeidet av revisjonsselskapet BDO

Sak 16/17

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Sak 17/17

Klagesaksbehandling