Gjettum Brannstasjon, klokken 18:00

Saker til behandling:

Innkalling styremøte 24.09.15

Sak 25-2015 Protokoll fra møte 09.06.2015

Sak 26-2015 Rådmannens argumenter for å ytterligere 4-5 år utsettelse av bygging av ny brannstasjon på Fornebu

Sak 27-2015 Tiltak fra brannvesenets side for å forhindre store branner

Sak 28-2015 Nedleggelse av kursenheten

Sak 29-2015 Tertialrapport-2

Orienteringssaker

Sak 30-2015 A. Status for arbeidet med sammenslåing av 110-sentralen

Sak 30-2015 B. Utbedring av øvingscontainerne på Isi på grunn av reantennelse

Sak 30-2015 C. Hvor mange pipeløp og tilsyn fakturerte Christensen for mye

Sak 30-2015 D. Orientering om oppfølging av alvorlige nesten ulykke under brann på Ballerud

Sak 30-2015 E. Vedtak om bruktsnektelse

Sak 30-2015 F. Brannstasjonsstruktur

 

Sak 31/2015        Eventuelt