Tiltak i forbindelse med koronaviruset

I forbindelse med økt smittefare av koronaviruset, har ABBR iverksatt en rekke tiltak for å redusere smittespredningen blant ansatte og de vi er i kontakt med. Tiltakene påvirker ikke vår brannberedskap.

Slik vil publikum og våre samarbeidspartnere merke dette:

Brannstasjonene er stengt for publikum

Vi kan ikke motta besøk av publikum på våre brannstasjoner. Publikum kan henvende seg til oss via denne lenken: https://abbr.no/kontakt/

Utleie av redningsvester og annet utstyr

Vi leier ikke ut redningsvester og annet utstyr i denne perioden dessverre.

Alarmkunder

Alarmkunder som skal hente eller levere nøkkel i forbindelse med boligalarm kan ringe 66 76 42 75 (mellom kl. 08.00-15.00 på hverdager). Vi gjennomfører kun utvendig kontroll ved innbruddsalarmer. Eier/bruker oppfordres til å avstille selv ved unødig alarm.

Åpen brannstasjon avlyses

Vårens Åpen brannstasjon på Bekkestua den 9. mai må dessverre avlyses. Åpen dag digitalt på Facebook er arrangert istedenfor.

Kalvøyashow avlyses

Årets avslutningsshow for femåringer i barnehagene på Kalvøya 5. mai må dessverre avlyses. Vi har istedet invitert barnehagene til å delta på brannoppdraget. Les mer om brannoppdraget for barnehagene.

Feietjenesten

For å redusere smittefare utfører feietjenesten kun feiing fra tak. Feiing fra loft må utsettes inntil videre. Uttak av sot fra sotluker inne i boliger gjennomføres ikke.

Ekstra tiltak:
Innendørs tilsyn av brannsikkerhet og fyringsanlegg gjennomføres ikke så lenge smittetrykket er høyt. Tilsynet kan eventuelt gjennomføres digitalt.

Feieren i Asker har egne nettsider, Feie- og tilsynstjenester AS  og egne sider på Facebook.
Feieren i Bærum har egne nettsider, Feieren A/S og egne sider på Facebook.

Tilsyn, befaringer og møter er avlyst

Vi gjennomfører ikke fysiske tilsyn i virksomheter. Vi gjennomfører heller ikke befaringer eller møter hos kunder eller samarbeidspartnere. Større møter, seminarer og kurs er avlyst.

I tillegg til å redusere kontakten med publikum, har ABBR blant annet innført hjemmekontor for ansatte som har mulighet til dette, slutt på felles trening, lunsjavvikling i puljer og strenge hygieniske tiltak.

ABBR følger rådene fra myndighetene. Endringer av tiltakene som har innvirkning på publikum, vil bli formidlet fortløpende.