Asker og Bærum brannvesen IKS innfører forbud mot bruk av faste godkjente bålplasser. Det innføres også forbud mot grilling i og nær skog og mark.

Det varme og tørre været fører til stor skogbrannfare i våre kommuner og det innføres derfor tiltak mot skogbrann. Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde. Brannvesenet oppfordrer alle til å vise aktsomhet med alle typer ild.

Brannvesenet vurderer situasjonen fortløpende.

Skogbrannindeksen kan sjekkes på yr.no under spesialvarsel.

Les mer om skogbrann på våre nettsider.