Vi øver på Bekkestua

Ser du røyk eller har du sett røyk på Bekkestua? Det er vi som øver i Nadderudveien 1 sammen med Oslo Brann- og redningsetat og Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS.

Vi øver på røykdykking, skadestedsledelse og kommunikasjon. Øvelsene vil foregå mandag – fredag helt frem til 2. juni.

Vi har merket godt rundt øvelsesstedet for å informere om at vi øver og det ikke er reell hendelse.